بررسي خواص مکانيکي AL6061-T6 در فرآيند ECAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي خواص مکانيکي AL6061-T6 در فرآيند ECAP :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

طی دهه های گذشته تلاش های بسیاری جهت توسعه روش های تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید نمونه های بسیار ریزدانه در مواد مختلف انجام شده است. در این روش ها کرنش بسیار زیاد به قطعه بدون ایجاد تغییر محسوسی در ابعاد قطعه اعمال می شود. در میان روش های تغییر شکل پلاستیک شدید، فرآیند اکستروژن تحت کانال زاویه ای با مقطع یکسان (ECAP) به دلیل قابلیت موثر آن در تولید ساختارهای فوق ریزدانه و بهبود چشم گیر خواص مکانیکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف دستیابی به ریزساختار و جهت گیری مناسب در آلیاژ AL 6061 T6 به منظور بهبود خواص مکانیکی صورت گرفته است. بدین منظور ECAP آلیاژ فوق روی نمونه های استوانه ای شکل، بعد از آنیل شدن در دمای 400 درجه سانتیگراد به مدت هشت ساعت تا هفت عبور با مسیر(چرخش 90 درجه ای بین هر عبور) در قالب با زاویه 120 درجه و در دمای اتاق صورت پذیرفت. و در نهایت خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که فرآیند منجر به ریز شدن قابل توجه عرض دانه ها گردید، به طوری که در نمونه پاس هفتم، عرض دانه ها به حدود 0/3 نمونه آنیل شده رسیده است. خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام دچار افزایش قابل توجهی گردیدند. انعطاف پذیری نمونه ها پس از گذشت مرحله اول که دچار کاهش گردید تا مرحله چهارم دارای یک ثبات می باشد.

لینک کمکی