کنترل توان اکتيو توربين بادي DFIG در لحظه بروز اتصال کوتاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کنترل توان اکتيو توربين بادي DFIG در لحظه بروز اتصال کوتاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تکنولوژی انرژی بادی در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است که بیشتر این پیشرفت ها در زمینه قطعات مرتبط با اتصال آنها با شبکه، ماشین های الکتریکی، مبدل های توان و قابلیت کنترل آنها بوده است. کاربرد ژنراتورهای DFIG در شبکه های متصل به انرژ باد در حال افزایش است. در این مقاله رفتار یک توربین بادی DFIG متصل به شبکه الکتریکی، در شرایط بروز خطا اتصال کوتاه تکفاز به زمین در خط انتقال ارتباطی، طی دو حالت بررسی و مقایسه می گردد: در روش اول، همه کنترلرهای مورد استفاده در مبدل سمت شبکه و مبدل سمت روتور از نوع PI هستند. در روش دوم، به جای دو عدد از چهار عدد کنترل کننده PI موجود در مبدل سمت روتور از کنترل کننده فازی استفاده می شود و جهت بهبود نتایج، در خصوص گین دو کنترلر PI دیگر موجود در این مبدل، بازتنشیم صورت می گیرد.

لینک کمکی