بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي ترکيبي نانوسيال آب- نانولوله کربني تک جداره در يک حفره لوزوي با وجود مانع داغ درون آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي ترکيبي نانوسيال آب- نانولوله کربني تک جداره در يک حفره لوزوي با وجود مانع داغ درون آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال آب- نانولوله کربنی تک جداره درون حفره لوزوی با وجود مانع داغ درون آن به صورت عددی با استفاده از مدل دوفازی مخلوط پرداخته شده است. معادلات حاکم بر این مسیله شامل معادله پیوستگی، معادله مومنتوم، معادله کسر حجمی فاز دوم و معادله انرژی با استفاده از روش حجم محدود بر روی دامنه محاسباتی گسسته سازی گردید. مطالعه عددی برای اعداد 2mm<D<6 mm, 1nm < t(nI) <3 nm, y= 45, 10 nm< d(p) <100 nm, 0 1, 20 Re 1000 انجام گرفت و تاثیر این پارامترها بر خطوط جریان و انتقال حرارت نانوسیال درون حفره بررسی شد. نتایج عددی نشان داد که حرکت صفحه بالایی حفره یک گردابه ساعتگرد درون حفره ایجاد می کند که مرکز آن با افزایش عدد رینولدز به گوشه بالایی حفره نزدیک می شود. مشاهده گردید که در محدوده مورد بررسی بیشترین مقدار عدد ناسلت در عدد رینولدز 500 حاصل می شود. نتایج نشان داد چنانچه از نانولوله های کربنی استوانه ای با قطر داخلی کمتر و ضخامت بیشتر استفاده شود، به دلیل افزایش چشمگیر ضریب هدایت حرارتی، مقدار انتقال حرارت نانوسیال حتی در مقادیر بسیار کم غلظت نانوذرات، یک افزایش فوق العاده را نسبت به سیال پایه نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش کسر حجمی نانوذرات، مقدار عدد ناسلت متوسط کل افزایش می یابد.

لینک کمکی