ارايه روشي جديد براي زمانبندي قطارها با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني (HS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارايه روشي جديد براي زمانبندي قطارها با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني (HS) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با وجود کارایی بالای روش های ریاضی دقیق،هنوز هم مسایل بهینه سازی فراوانی وجود دارد که بکارگیری روشهای متعارف در حل آنها با مشکلات زیادی روبه رو است. محدودیت ها در حل مسایل بهینه سازی موجب شدمحققان به فکر راه حل مناسبی برای این مشکلات باشند، تلاش ها و تحقیقات صورت گرفته آنها در سال هایاخیر منجر به ابداع الگوریتم هایی با الهام از پدیده های طبیعی شد،پدیده های که به وفور می توان پیراموناطراف خود دید.یکی از این الگوریتم ها جست و جوی هارمونی می باشد. دانشمندان با الهام از روش ساخت یکقطعه موسیقی، الگوریتم جدیدی ارایه کردند که در حقیقت نشان می هد بین گوش دادن به یک قطعه موسیقی ولذت بردن از آن، با پیدا کردن جواب بهینه برای یک مساله، ارتباط زیادی وجود دارد. با توجه به اینکه زمانبندیحرکت قطارها از مهم ترین مسایل پیش رو در صنعت ریلی هر کشور است، هدف این پژوهش حل مسالهزمانبندی حرکت قطارها در مسیرهای ریلی می باشد. به منظور حل دقیق و یافتن جواب بهینه مسیله زمانبندیقطارها در این پژوهش از روش جستجوی هارمونی استفاده شده است.پس از اعمال روش جستجوی هارمونی برروی داده های وارد شده که شامل ایستگاه ها، مسیرها، میزان توقف، زمان ورود و خروج و سایر پارامترهای موردنیاز زمانبندی، روش پیشنهادی را با دو روش دیگر مورد ارزیابی قراردادیم، نتایج نشان داد که روش معرفی شدهدر مقایسه با روش های قبلی در مواجهه با مسایل با ابعاد بزرگ به طوری که بسته به میزان اهمیت پارامتر دقتو سرعت در شرایط مختلف، از عملکرد مطلوبی برخوردار است.

لینک کمکی