مقاله توسعه پايدار و منابع طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله توسعه پايدار و منابع طبيعي :

تعداد صفحات:25

چکیده:

جنگلها و مراتع از مظاهر زیبائی طبیعت و نمادی از سرسبزی، صلح، امنیت، پیشرفت وتوسعه ملتها به شمار می روند. با اغاز صنعتی شدن ، هجوم انسان به سمت طبیعت بصورت تصاعدی افزایش یافته و موجب تخریب و کاهش سطح منابع طبیعی تجدید شونده و همچنین نقصان تولید در واحد سطح گشته است. روندتخریب جنگلها و مراتع یک معضل جهانی می باشد و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در سالهایاخیر سیل، آلودگی هوا، خشکسالی، فرسایش خاک، کاهش سطح سفره آب های زیر زمین و ; دامنگیر کشورمان شده است. علیرغم اقدامات انجام گرفت دولت برای کنترل عوامل تخریبو حفظ و احیاء منابع طبیعی متاسفانه اثرات ناشی از تخریب همچنان به عنوان یک عامل محدود کننده رشد و توسعه درکشور بحساب می اید.
در جهان امروز منابع طبیعی کشورها ازحالت درون مرزی خارج گردیده و حالت جهان شمولی به خودگرفته است. بطویکه تمامی جوامع امروزه، بنحوی به یکدیگر وابسته است و ادامه حیات انسانها نیز در آینده ارتباط مستقیم با نحوه برخوردد جامعه کنونی با منابع طبیعی دارد.

لینک کمکی