مقاله شبيه سازي ديناميک مکانيزم لنگ در موتور احتراق داخلي با چهار سيلندر خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي ديناميک مکانيزم لنگ در موتور احتراق داخلي با چهار سيلندر خطي :

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مهدی مقصودی – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو – ایران

چکیده:

با توجه به روند گسترش استفاده از موتورهای مختلف با موارد کاربرد متنوع و به منظور بهبود و اصلاح قطعات آن، دانستن شرایط کاری و نیروهای اعمال شده بر آنها جزء پارامترهای اولیه در طراحی محسوب می شوند. به منظور بررسی وضعیت دینامیکی موتور و تعیین نیروهای اعمال شده بر قسمت های مختلف مکانیزم، نیاز به برنامه ای می باشد که از طریق آن بتوان پارامترهای دینامیکی مربوط به مکانیزم را در سرعت و شتاب زاویه ای لحظه ای و در زوایای مختلف گردش میل لنگ محاسبه نمود. مدلسازی رایانه ای انجام شده بر اساس حل معادلات حرکتی می باشد که از حل روابط نیوتنی و اصل هامیلتون بدست می آیند. با منظور کردن توزیع جرمی وممان اینرسی برای قطعات شاتون و میل لنگ، لحاظ کردن پارامترهای هندسی مکانیزم مانند خارج از مرکز بودن محور گژن پین نسبت به محور پیستون، لقی بین یاتاقان ها و قطعات مرتبط با آنها، توزیع واقعی فشار گاز درون سیلندرها و همچنین مقدار اصطکاک بین دیواره سیلندر و پیستون در معادلات استخراج شده، روابط فوق کامل می گردند. سرعت دورانی لحظه ای میل لنگ و همچنین شتاب آن از حل معادلات دینامیکی بار خارجی موتور تعیین می گردند و از آنها بعنوان یکی از پارامترهای ورودی به رایانه استفاده می شود. نتایج شبیه سازی شده با نتایج موجود در مقالات و کتب مربوط مقایسه شده و یک نتیجه جالب در همخوانی بین این اطلاعات وجود دارد.

لینک کمکی