مقاله معيار گسيختگي غير خطي براي تحليل سدهاي بتني غلطکي (RCC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله معيار گسيختگي غير خطي براي تحليل سدهاي بتني غلطکي (RCC) :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

فرزین کلانتری – استادیار-گروه عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
پیام صادقی – کارشناسی ارشد خاک و پی-دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باتوجه به افزایش شمار سدهای بتنی غلطکی (RCC) طراحی و اجراء شده و یا دردست طراحی در سرتاسر دنیا نیاز به یک مدل رفتاری بنیادی (Constitutive Model) برای این مصالح افزایش یافته است درحال حاضر معیار گسیختگی مور -کولمب در تحلیل حدی لغزش لایه ای سدهای بتنی غلطکی استفاده می شود ، درحالیکه این معیار دارای کاستی هایی حتی برای تحلیل سدهای خاکی می باشد ، زیرا که رابطه نرخ افزایش مقاومت برشی با افزایش فشار همه جانبه غیر خطی است.در بتن نیز این پدیده بصورت شدیدتر وجود دارد ، بدین صورت که مقاومت برشی بتن صرفًا به عامل اصطکاک بستگی ندارد،بلکه بیشتر متاثر از ویژگیهای خمیره بتن است . بنابراین بنظر می رسد بجای معیار مور – کولمب بهتر است ازمعیارهای گسیختگی بتن استفاده شود. ویژگی مهم این معیارها غیرخطی بودن پوش گسیختگی درفضای نامتغیرهای تنش (I1 , J 2 ) می باشد. در این مقاله استفاده از معیار چهار پارامتری سای ، تینگ و چن (Hsieh et al. , 1982) برای تحلیل بتن غلطکی پیشنهاد شده است . این مدل براساس نتای ج آزمایشگاهی منتشر شده واسنجی (Calibration)می گردد تا جهت استفاده در نرم افزارهای اجزاء محدود بصورتی مناسب ارائه گردد.

لینک کمکی