مقاله تعيين منحنيهاي ايزوکرونيک ايران و کاربرد آن در عملکرد خطوط انتقال نيرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تعيين منحنيهاي ايزوکرونيک ايران و کاربرد آن در عملکرد خطوط انتقال نيرو :

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت توانیر
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت توانیر
فرامرز رهبر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت توانیر

چکیده:

نظر به اهمیت اثر رعدوبرق بر روی خطوط شبکه که باعث قطعیهای ) ) Trip Out ناخواسته می گردد، در نظرگرفتن این اثر در طراحی و حفاظت خطوط با اهمیت جلوه می کند . اثر رعد و برق بر روی خطوط می تواند بصورت اصابت مستقیم صاعقهDirect Storde به سیم فاز، سیم زمین و برج یا بصورت اصابت غیرمستقیم صاعقهIndirect storde نظر به پائین بودن ولتاژ القاء شده ناشی از UHV و EHV ( به اطراف خط متجلی گردد . برای خطوطاصابت غیر مستقیم در مقایسه با BIL خط، این نوع اصابت در طراحی مورد توجه قرار نگرفته و فقط اثر اصابت
مستقیم ملحوظ می شود . نظر به ارتباط تعداد صاعقه های برخورد کننده به خط با عدد سطح ایزوکرونیکIsokeraunic level که همان تعداد روزهای رعدوبرقی سال است، اهمیت رسم منحنی های ایزوکرونیکIsokeraunic map مشخص می شود . در این مقاله با توجه به چنین اهمیتی، به تجزیه و تحلیل آماری تعداد روزهای رعد وبرقی سال مربوط به ایستگاههای مختلف اداره هواشناسی کل کشور و رسم منحنی های ایزوکرونیک با استناد به این آمارها پرداخته شده است . بدنبال آن مختصراً به شرح کاربرد عدد سطح ایزوکرونیک در مطالعه اثر رعد و برق بر روی خطوط شبکه می پردازیم .

لینک کمکی