مقاله پايايي و روايي فرم 28 سوالي مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله پايايي و روايي فرم 28 سوالي مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني :

مقاله پايايي و روايي فرم 28 سوالي مقياس سلامت رواني در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه 78 تا 91 منتشر شده است.
نام: پایایی و روایی فرم 28 سوالی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله مقیاس سلامت روانی(MHI-28)
مقاله پایایی
مقاله روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرسشنامه های غربالگری معتبر در زمینه سلامت روانی ابزارهایی مفید برای پژوهش و اقدامات بالینی هستند. این ابزارها نقشی اساسی در شناسایی بیماران روانپزشكی مراجعه كننده به مراكز پزشكی دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی و روایی فرم كوتاه مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی بود.
روش بررسی: 214 مراجعه كننده به مراكز مشاوره و دانشجویان دانشگاه های تهران و علم و صنعت ایران در دو گروه بیمار (n=107؛ 64 زن، 43 مرد) و بهنجار (n=107؛ 64 زن، 43 مرد) با اجرای مقیاس سلامت روانی، مقیاس افسردگی بك، مقیاس اضطراب بك و پرسشنامه سلامت عمومی در این پژوهش شركت كردند. فرم 28 سوالی مقیاس سلامت روانی (MHI-28) بر اساس ویژگی های روان سنجی فرم 38 سوالی در مطالعات مقدماتی تهیه شد.
یافته ها: پایایی بازآزمایی مقیاس سلامت روانی بر حسب نتایج دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی مقیاس بر حسب ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. ضرایب آلفای كرونباخ برای بهزیستی و درماندگی روانشناختی در نمونه های بیمار و بهنجار از 89/0 تا 94/0 محاسبه شد. ضرایب پایایی بازآزمایی نیز به همین ترتیب از 85/0 تا 91/0 به دست آمد. همه ضرایب در سطح 001/ P<0معنادار بودند. روایی همزمان مقیاس سلامت روانی بر حسب ضرایب همبستگی زیر مقیاس های این ابزار با نمره كلی پرسشنامه سلامت عمومی بررسی شد. این ضرایب برای بهزیستی روانشناختی 87/0- و برای درماندگی روانشناختی 88/0 محاسبه و در سطح 001/P<0 تایید شد. نتایج مربوط به روایی تفكیكی مقیاس سلامت روانی نیز نشان داد كه این مقیاس می تواند افراد دو گروه بیمار و بهنجار را متمایز كند.
نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، مقیاس سلامت روانی پرسشنامه ای معتبر محسوب می شود و می تواند برای هدف های پژوهشی و بالینی به وسیله پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان بالینی و پژوهشگران حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرد
.

لینک کمکی