مقاله عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه تربيت معلم تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه تربيت معلم تهران :

مقاله عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه تربيت معلم تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در آموزش عالی ایران از صفحه 111 تا 135 منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه تربیت معلم تهران
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه تربیت معلم
مقاله غنی سازی شغل
مقاله الگوبرداری
مقاله مدیریت مشارکتی و پاداش مبتنی بر عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازی سرمایه های انسانی در محیط های علمی – آموزشی در دهه های اخیر مورد توجه تعداد زیادی از صاحب نظران، علاقه مندان به تحقیق و كارگزاران موسسات آموزش عالی قرارگرفته است. هدف مقاله بررسی میزان توانمندی و عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیات علمی می باشد. آزمودنی ها 175 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از روش های عاملی، آزمون فریدمن، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که اعضای هیات علمی در بعد معنی دار بودن شغل نسبت به دیگر ابعاد توانمندسازی (خوداثربخشی، خودمختاری، موثربودن و اعتماد) توانمندتر هستند و در بعد اعتماد در پایین تر حد توانمندی قرار دارند. متغیر های الگوبرداری و پاداش مبتنی برعملكرد با توانمندسازی اعضای هیات علمی رابطه ای ندارند، اما دو عامل غنی سازی شغل و مدیریت مشاركتی با توانمندسازی آنان ارتباط دارد. از بین متغیر های مرتبط، متغیر های مدیریت مشاركتی و غنی سازی شغل، پیش بینی كننده های بهتری برای متغیر ملاك توانمندسازی هستند. به طور كلی، متغیر غنی سازی شغل 0538 درصد از سهم واریانس توانمندسازی را تبیین می كند و با اضافه شدن متغیر مدیریت مشاركتی مقدار واریانس تبیین شده 0552 درصد می رسد.

لینک کمکی