مقاله مکتب نگارگري بغداد با تاکيد بر مضامين شيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مکتب نگارگري بغداد با تاکيد بر مضامين شيعي :

مقاله مکتب نگارگري بغداد با تاکيد بر مضامين شيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان 1388 در مطالعات هنر اسلامی از صفحه 59 تا 75 منتشر شده است.
نام: مکتب نگارگری بغداد با تاکید بر مضامین شیعی
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگری مکتب بغداد
مقاله مکتب بغداد آل جلایر
مقاله مکتب بغداد عثمانی
مقاله مضامین شیعی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکتب نگارگری بغداد، از ابتدای حکومت خلفای عباسی به عنوان یکی از قدیمی ترین مکاتب نگارگری اسلامی به مصور سازی کتبی با موضوع های علمی و فنی پرداخته است، چرا که در ابتدا به جهت منع مذهبی تصویرنگاری در این دوره، هنرمندان از ترسیم تصاویر انسانی خودداری می کردند. این مکتب در دوره های بعد از شهر بغداد تحت حاکمیت سلسله های مختلیی چون آل جلایر، صفوی و عثمانی قرار گرفت، شکل، سمت و سویی دیگر پیدا کرد. در دوران آل جلایر و حکومت عثمانی، هنرمندان به ترتیب به مصور کردن نسخه های ادبی، همچون دیوان خواجوی کرمانی و سلطان احمد جلایر و در زمان حاکمیت عثمانی به مصورسازی و نسخه های عرفانی مذهبی روی آوردند. در مکتب بغداد عثمانی شاهد مصورسازی کتبی با مضامین شیعی تحت تاثیر افکار و اندیشه های هنری هنرمندان و حامیان شیعی مذهب صفویان هستیم که در آن ها داستان ها و مضامینی از زندگی پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) تصویر شده است. این مقاله سعی دارد با توجه به روند و سیر تحول نسخ مصور مکتب بغداد، نگاره هایی از نسخه های مذهبی سیر النبی، حدیقه الشهدا، نفحات الانس، مقتل آل الرسول و ثواقب مناقب را در زمان حاکمیت عثمانی را برری کند.
اهداف مقاله:
1- شناخت ویژگی های مکتب نگار گری بغداد
2- دستیابی به مضامین شیعی مکاتب نگارگری آل جلایر و عثمانی
سوالات
موردنظر:
1- مضامین شیعی در نگاره های نسخه های مصوربغداد کدام است؟
2- در کدام یک از دوره های مکتب بغداد، نگارگران از مضامین شیعی بیشتری استفاده برده اند؟
3- نسخ مصور مضامین شیعی مکتب نگارگری بغداد، دارای چه ویژگی هایی تصویری و هنری هستند؟

لینک کمکی