مقاله زنان و سير و سلوك عرفاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله زنان و سير و سلوك عرفاني :

مقاله زنان و سير و سلوك عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) از صفحه 21 تا 50 منتشر شده است.
نام: زنان و سیر و سلوك عرفانی
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان صوفی
مقاله سیر و سلوك عرفانی
مقاله عرفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرفان شیوه ای از زندگی عارفانه است كه در آن، ارتباط بین عابد و معبود یا خالق و مخلوق از طریق طی مقامات معنوی و گذراندن مراحل سلوك عرفانی میسر می گردد. در فرهنگ اسلامی، عرفان حالت دریافت شهودی، قلبی و اشراقی و راهی برای وصول به حقیقت، با تاكید بر كشف و شهود و ریاضت و تزكیه نفس است. در نگرش عارفانه كه اساس آن دین محوری است، به گواهی شواهد تاریخی متعدد، مفهوم فراجنسیتی مشاهده می شود و نادیده انگاری تاریخی زنان در چنین نگرشی نامفهوم می نماید.
در جامعه مردمدار كه زنان كمتر از مردان، امكان حضور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی را داشته اند و معمولا از متن به حاشیه رانده شده اند، طبیعی است كه ورود زنان به سلك عارفان و طی مراحل كمال عرفانی با دشواری های متعدد صورت گرفته است؛ اما سرانجام زنان به طی مراحل سلوك عرفانی راه یافته و در بسیاری موارد گوی سبقت را از مردان ربوده اند.
این مقاله با بررسی تاریخی سرگذشت زنان عارف و چگونگی ورود آنان به سلك عارفان، به این نتیجه می رسد كه عواملی چند در راه یابی زنان به سلوك عرفانی از اهمیت برخوردار بوده است كه مهمترین آنها رابطه خویشاوندی است.
در قرون اولیه تصوف، زنان بـه صورت مریدان غیررسمی در خانقاه ها در جمع عارفان حضور داشته اند و از طریق خدمت به صوفیان و تامین هزینه های خانقاه ها تحت عنوان «خیرات و مبرات» و; نقش حمایت كنندگی داشته اند و در بعضی فرقه ها نیز تنها به شركت در مجالـس وعظ و گاهی روایت حدیث بسنـده می كرده اند؛ اما اندك اندك مراحل سلوك عرفانی را طی نموده، به تربیت مریدان، برگـزاری مجالس وعظ، رهبـری خانقاه ها، اجـرای مراسـم سماع، همکاری و همیاری از طریق تشکیلات فتیان و; پرداخته انـد و بعضی حتی به مقـام ولیه اللهی نیز دست یافته اند. همچنین به نظر می رسد تفاوت مشرب ها و طریقت های عرفانی، باعث ایجاد تفاوت نگرش ها و اختلاف در شیوه های عارفانه زنان بوده است.

لینک کمکی