مقاله كفايت همودياليز بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله كفايت همودياليز بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه :

مقاله كفايت همودياليز بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 61 تا 66 منتشر شده است.
نام: كفایت همودیالیز بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفایت دیالیز
مقاله نارسایی مزمن کلیه
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بهبود كیفیت دیالیز، مهم ترین عامل در كاهش عوارض و مرگ و میر مبتلایان به نارسایی های مزمن كلیه به شمار می رود. اما هنوز مشخص نیست كه بیماران اورمیك به چه مقدار همودیالیز نیاز دارند. در بیشتر مراكز از مدل سازی كینتیك اوره برای بررسی كفایت همودیالیز استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی میزان كفایت دیالیز بیماران در بخش همودیالیز بیمارستان مطهری جهرم بود.
روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی – مقطعی است. جامعه مورد پژوهش شامل 68 بیمار غیر اورژانسی مراجعه كننده به بخش همودیالیز بیمارستان مطهری جهرم در سال 1387 كه در مرحله انتهایی بیماری مزمن كلیوی قرار داشتند بود كه به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. محاسبه كفایت دیالیز با فرمول KT/V انجام شد. شاخص ها مرسوم URR و PRU نیز محاسبه گردید. داده ها به وسیله آزمون های پارامتریک و غیرپارامتریک تحلیل شد.
یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 1862±5888 بود. میانگین شاخص های كفایت دیالیز KT/V معادل 0757±0963 و URR معادل 879±516 بود. بین فشارخون، وزن، اوره و كراتینین قبل و بعد از دیالیز اختلاف معنی داری بین میانگین ها به كمك آزمون T مزدوج مشاهده شد (p<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن كفایت دیالیز در این مركز لازم است بررسی جامعی در خصوص تعیین علل عدم كفایت دیالیز صورت گیرد.

لینک کمکی