مقاله ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست در سال 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست در سال 1383 :

مقاله ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست در سال 1383 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سلامت و محیط ایران از صفحه 258 تا 267 منتشر شده است.
نام: ارزیابی ارتباط شاخص جهانی پرتو فرابنفش خورشید در نقاط مختلف ایران با ابتلا به سرطان پوست در سال 1383
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص جهانی
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله سرطان پوست

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان بدخیم پوست همواره شایع ترین سرطان در ایران بوده است. تابش بیش ازحد پرتوفرابنفش خورشید مهم ترین ریسك فاكتور محیطی درایجاد این بدخیمی است. اهداف این مطالعه تعیین میزان تابش پرتوفرابنفش خورشید و میزان بروز انواع سرطان پوست در شهرستان های كشور و بررسی ارتباط توزیع جغرافیایی سرطان پوست با توزیع جغرافیایی میزان تابش پرتوفرابنفش درکشور است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع اكولوژیك و دارای جنبه های توصیفی و تحلیلی است. تعداد 6921 مورد سرطان پوست در سال 1383 که در مرکز مدیریت بیماری ها ثبت شده بود بررسی و اطلاعات ماهواره ای شاخص تابش پرتو فرابنفش از طریق اینترنت دریافت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS و SPSS تحلیل گردید.
یافته ها: میزان بروز کل موارد سرطان پوست در ایران برابر با 1013 در صدهزار، بروز بدخیمی سلول بازال 753، بروز بدخیمی سلول سنگفرشی برابر با 179 و بروز ملانوم بدخیم 039 درصد هزار بود. میانگین شاخص تابش پرتو فرابنفش در کشور در طول ماه های سال از حداکثر 9 در تیرماه تا حداقل 3 در دی ماه متفاوت بود. همبستگی مورد انتظار بین توزیع بروز سرطان پوست در سطح شهرستان ها و توزیع جغرافیایی شاخص جهانی پرتو فرابنفش خورشید مشاهده نشد.
نتیجه گیری: سرطان پوست یک معضل بهداشت عمومی در ایران است. تحقیقات بیشتر در این ارتباط می تواند به بهبود ثبت سرطان پوست و شناخت بهتر تفاوت های فرهنگی، رفتاری و اقلیمی استان ها در ابتلا به این بدخیمی بیانجامد تا با استفاده از دانش به دست آمده امکان پیشگیری موثرتر از این شایع ترین نوع سرطان فراهم شود.

لینک کمکی