مقاله بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز :

مقاله بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در اصول بهداشت روانی از صفحه 175 تا 184 منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع آلودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در معتادان تزریقی شیراز
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله رفتارهای پر خطر
مقاله معتادان تزریقی
مقاله ویروس نقص ایمنی اکتسابی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف كنندگان مواد نسبت به جمعیت كلی در معرض خطر بالاتر ابتلا به عفونت ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع موارد HIV+ و الگوی رفتارهای پرخطر مرتبط با آن در معتادان تزریقی شیراز بوده است.
روش کار: در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر، 360 معتاد تزریقی با شیوه نمونه گیری بر حسب زمان و مکان، در اماكن مختلف شیراز به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله پرسش نامه ساختار یافته استاندارد مطالعه رفتاری از مهر تا آذر ماه 86 مورد مصاحبه قرار گرفتند و از آن ها پس از انجام مشاوره قبل از آزمایش، سه قطره خون از سر انگشت جهت انجام آزمایشHIV اخذ شد. داده ها توسط روش های آماری توصیفی یعنی میانگین، پراکندگی، جداول و نمودارها تحلیل گردید.
یافته ها: تمام آزمودنی ها مرد بودند، 302 درصد آن ها بی خانمان و بیشترین شیوه مصرف مواد در آن ها تزریقی و بیشترین ماده مورد استفاده طی یک ماه گذشته آمپول تمجیزك (%411) بود. میانگین سنی آن ها 33±726 سال، ‌میانگین سن اولین مرتبه استفاده از مواد 1863±163 سال و اولین تزریق 25±726 سال بود. طی یک ماه گذشته رفتارهای پرخطر در انتقال عفونت از جمله استفاده از سرنگ آلوده در 15 درصد و سرنگ مشترك در 156 درصد افراد دیده شد. 628 درصد از افراد تاکنون با شریك جنسی ثابت از جمله همسر و 363 درصد به ازای دریافت پول یا مواد و 54 درصد با غیر همسر بدون دریافت پول یا مواد و 494 درصد با مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار کرده بودند. در 4 الگوی روابط جنسی فوق طی یک سال گذشته، در الگوی اول 497 درصد، دوم 317 درصد، سوم 433 درصد و در الگوی چهارم 756 درصد هرگز از کاندوم استفاده نکرده بودند. شیوع موارد HIV+ در آزمودنی ها 247 درصد (89 نفر) بود.
نتیجه گیری: میزان موارد HIV+ و الگوهای رفتاری پر خطر در معتادان تزریقی کشور بالا است.

لینک کمکی