مقاله عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج :

مقاله عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1387 در بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران از صفحه 61 تا 65 منتشر شده است.
نام: عفونت زخم سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگی
مقاله مقاومت دارویی
مقاله عفونت در سوختگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابیان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت در سوختگی یكی از معضلات بزرگ پزشكی است و مهمترین عامل مرگ و میر در این بیماران به شمار میرود. مهمترین روش جلوگیری از عوارض مرگ و میر در این بیماران پیشگیری، شناسایی سریع و درمان عفونت با آنتی بیوتیك مناسب است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت زخم سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج انجام شد.
روش كار: در این مطالعه توصیفی و مقطعی 104 بیمار بستری شده در طی یك دوره 6 ماهه در بخش سوختگی بیمارستان توحید مورد بررسی قرار گرفتند. از بیماران پرسشنامه ای تكمیل شده و مشخصات فرد و نوع و درصد سوختگی نیز در آن درج شد. در نهایت آنتی بیوگرام با روش Mc Farland بعمل آمد.
یافته ها: از مجموع 104 نفر در 42 نفر (%404) شواهد عفونت در زخم مشاهده شد و 33 نفر (%31) كشت مثبت زخم داشتند. در 7 نفر (%212) استافیلوكوك كواگولاز منفی و در 16 نفر (%485) پسودوموناس رشد كرد. كلیه موارد پسودوموناس و سایر میكروارگانیسمها به سفتازیدیم مقاوم بودند. آنتی بیوتیكهای دارای اثربخشی شامل ایمی پنم، سیپروفلوكساسین و آمیكاسین بودند.
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه درمان آنتی بیوتیكی رایج در بخش سوختگی این بیمارستان اثربخشی مناسبی ندارد و باید از آنتی بیوتیكهای موثر شامل ایمی پنم، سیپروفلوكساسین و آمیكاسین استفاده گردد.

لینک کمکی