مقاله بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال 1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال 1386 :

مقاله بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز 1388 در مجله میكروب شناسی پزشكی ایران از صفحه 47 تا 54 منتشر شده است.
نام: بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی مسوول عفونت بیمارستانی بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت تهران در سال 1386
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت بیمارستانی
مقاله باکتری های گرم منفی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فیض آبادی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: متشكرآرانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: عفونت های بیمارستانی با افزایش طول مدت بستری و هزینه های درمان و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مسوول عفونت همراه است. این عفونت ها از معضلات عمده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها می باشند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیكی باكتری های گرم منفی مسئول عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت تهران صورت گرفت.
روش بررسی: مطالعه به روش مقطعی – توصیفی به مدت یک سال از ابتدای اردیبهشت 1386 تا پایان اردیبهشت 1387 بر روی باکتری های گرم منفی مسوول عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت انجام گرفت. پس از شناسایی ایزوله های باکتریایی در حد جنس و گونه، آزمون حساسیت میکروبی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده شد.
یافته ها: از 165 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه، 65 نفر (%393) مبتلا به عفونت بیمارستانی توسط باکتری های گرم منفی شدند. شایع ترین باکتری های گرم منفی جدا شده کلبسیلا پنومونیه با 30 ایزوله (%462) بود. فراوانترین موارد عفونت، 51 مورد پنومونی (%785) بود. موثرترین آنتی بیوتیک ها سفوتاکسیم کلاونیک اسید، سفتازیدیم کلاونیک اسید، آمیکاسین و ایمی پنم شناخته شدند. تمام ایزوله ها به آمپی سیلین مقاومت بین 80 تا %100 نشان دادند. سابقه جراحی و مصرف آنتی بیوتیـک با ابـتلا به عفونـت بیمارسـتانی رابطه معنی دار وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: شایع ترین باكتری کلبسیلا پنومونیه و شـایع ترین عفونت پنومونی می باشد. مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ایزوله ها بالا است. ابتلا به عفونت با برخی متغیرها مانند سابقه جراحی و مصرف آنتی بیوتیک رابطه معنی دار دارد.

لینک کمکی