مقاله مقايسه پيش نيازهاي اجراي HACCP در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه پيش نيازهاي اجراي HACCP در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي :

مقاله مقايسه پيش نيازهاي اجراي HACCP در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله طب نظامی از صفحه 191 تا 196 منتشر شده است.
نام: مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مركز بهداشتی – درمانی نظامی و غیرنظامی
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش تغذیه
مقاله مراکز بهداشتی – درمانی
مقاله HACCP
مقاله کنترل کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: توكلی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامریون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری طه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: وجود سیستم HACCP در بخش تغذیه یكی از شاخص های بسیار مهم در ارزیابی مراكز ارایه خدمات بهداشتی – درمانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه پیش نیازهای اجرای این سیستم در بخش تغذیه دو مركز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی بود.
روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، برای بررسی پنج محور اصلی مورد مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد و پس از تایید پایایی و روایی با مصاحبه تكمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماری من – ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مراكز بهداشتی – درمانی نظامی و غیرنظامی مورد بررسی به ترتیب 778 و %708 پیش نیازهای HACCP را دارا بودند. میانگین امتیاز این دو مركز در پنج محور مورد بررسی به ترتیب برابر 389±140 و 354±161 تعیین شد. در بین متغیرهای مورد مطالعه، تنها در مورد بهداشت محیط (از محور سوم) اختلاف معنی دار بین دو مركز بهداشتی – درمانی مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: اجرای سیستم HACCP در بخش تغذیه بیمارستان ها لازم و ضروری است و در حفظ و ارتقای سلامت كاركنان و بیماران و میزان رضایت مندی و كارآیی آنان تاثیر مثبتی دارد.

لینک کمکی