مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کاشان در سال هاي 87-1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کاشان در سال هاي 87-1386 :

مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کاشان در سال هاي 87-1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان 1388 در دانشور از صفحه 7 تا 12 منتشر شده است.
نام: سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال های 87-1386
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپیدمیولوژی
مقاله توكسوپلاسموزیس
مقاله زنان مجرد
مقاله IFAT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادفر حمیده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: هوشیار حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آلودگی به توکسوپلاسما گوندی از شیوع قابل ملاحظه ای در ایران برخوردار است. آلوده شدن زنان باردار منجر به سقط جنین، زایمان زودرس و ناهنجاری های مادرزادی می شود. به منظور اطلاع از وضعیت ایمنی زنان در شرف ازدواج، مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی و تیتر آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندیی، روی زنان مجرصورت پذیرفت.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، چهارصد زن مجرد 35-14 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی كاشان طی سالهای 87-86، به طور تصادفی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک ایمنوفلورسانت غیرمستقیم IFA))، آنتی بادی های IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به افراد از قبیل: سن، شغل، تحصیلات، سابقه تماس با گربه، عادات غذایی، سابقه سقط در خانواده و علایم بالینی و نتیجه تست سرولوژی در فرم اطلاعاتی ثبت و داده ها به صورت جداول توزیع فراوانی و نمودار، ترسیم و میانگین هندسی آنتی بادی (GMRT) برای سرم های مثبت محاسبه شد.
نتایج: میانگین سن افراد تحت بررسی4 ±2/21 سال بود. 82 نفر (5/20 درصد) دارای پاسخ مثبت سرولوژی و 318 نفر (5/79 درصد) آنتی بادی منفی بودند. در گروه سنی 23-19 سال، آلودگی 5/41 درصد بود که نسبت به سایر گروه های سنی از میزان بالاتری برخوردار بود در بین افراد آنتی بادی مثبت، 68 نفر (83 درصد) در رقت 20/1 و یك نفر (2/1 درصد) در رقت 800/1 و بالاتر واکنش مثبت داشتند در بین افراد آلوده، 4/96 درصد IgG و 6/3 درصد IgM مثبت بودند. خوردن گوشت نیم پخته، نوشیدن آب غیربهداشتی و شغل خانه داری با آلودگی ارتباط معناداری نشان داد (P<0.05). GMRT برای 82 زن آلوده 30/1 تعیین شد. افرادی که واکنش مثبت آنتی بادی ضدتوکسوپلاسما نشان دادند، واکنش RF منفی داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح آنتی بادی ضدتوکسوپلاسما گوندی در زنان مجرد و ایمن نبودن هنگام بارداری و عوارض جبران ناپذیر انگل در جنین، به منظور کاهش خطرات مشکل، ارایه آموزش های لازم قبل از بارداری ضروری است.

لینک کمکی