مقاله تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در صنعت هتلداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در صنعت هتلداري :

مقاله تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازماني در صنعت هتلداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 25 تا 42 منتشر شده است.
نام: تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی داخلی
مقاله بازارگرایی
مقاله عملکرد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزری مهدی‌
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبریان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان، شناخته شده است. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقا می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه هایی که آماده کرده به بررسی یک نمونه 100 تایی از مدیران و سرپرستان هتل ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شد. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازارگرایی بر عملکرد سازمانی موثر است. در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (GFI=0.98 و AGFI=0.97) نشان دهنده مناسب بودن مدل است.

لینک کمکی