شبيه سازي دو بعدي جريان بر روي سرريز پلکاني با استفاده از نرم افزار openFoam

ر متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شبيه سازي دو بعدي جريان بر روي سرريز پلکاني با استفاده از نرم افزار openFoam،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن شبيه سازي دو بعدي جريان بر روي سرريز پلکاني با استفاده از نرم افزار openFoam : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9چکیده مقاله: سرریزپلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه سرریزدر پایین دست ادامه دارد. این نوع سرریزها به دلیل تاثیر قابل ملاحظه بر میزان استهلاک انرژی جریان مورد توجه می باشند. هزینه های بالا و مدتزمان طولانی مدل سازی و

مقاله اهميت جايگاه جهاني زغالسنگ و مشکلات استخراج آن در کشور

کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهميت جايگاه جهاني زغالسنگ و مشکلات استخراج آن در کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اهميت جايگاه جهاني زغالسنگ و مشکلات استخراج آن در کشور : تعداد صفحات:12 چکیده: زغالسنگ سوخت گذشته و آینده است و معدنکاری زغالسنگ میتواند شناسنامه فرهنگ معدنکاری هر کشور باشد. اگر چه چالشهای سالیان اخیر صنعت زغالسنگ نظیر عوارض زیست محیطی و گسترش مصرف نفت و گاز باعث رکود نسبی این صنعت شده است اما همچنان زغالسنگ بلحاظ تولید انرژی و سایر کاربردهایش در صنعت از مهمترین منابع معدنی ج

مقاله بررسي رژيم حقوقي رودخانه مرزي هيرمند

مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رژيم حقوقي رودخانه مرزي هيرمند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي رژيم حقوقي رودخانه مرزي هيرمند : تعداد صفحات:27 چکیده: کشمکش بر سر جریان آب رودها به قدمت خود تاریخ است و در طول تاریخ همواره تعیین مرزهای آبی بین کشورها به لحاظ حقوق بینالملل عمومی بحث انگیز بوده است و ایران با مرزهای متعددی آبیش از این قاعده مستثنی نبوده است بحث تعیین رژیم حقوقی هیرمند در یک قرن اخیر همواره یکی از مشغله های سیاسی ایران بوده است در شرایط فعلی مرزهای بین المللی میان ایران و افغانستان در میانه شاخه اصلی هیرمن