بررسي بيع مال آينده در حقوق ايران

بررسي بيع مال آينده در حقوق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي بيع مال آينده در حقوق ايران : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21چکیده مقاله: مبیع در عقد بیع از جنبه های مختلف می تواند وضعیت های متفاوتی داشته باشد، که صحت یا عدم صحت اینگونه قراردادها تحت عنوان بیع،نیاز به بررسی و استدلال دارد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است، که در آینده ایجاد می شود،بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه خود ممکن است منقول یا غیرمنقول مثل یک دستگاهآپارتمان باشد. به بی

كاسه نمدها،اورینگها،پكینگها،گردگیرها

رین فاكتورها جهت انتخاب مواد اولیه كاسه نمدها1-1:دما1-2:متوسط مقدار آب بندی1-3:فشار1-4:سرعت چرخش شفتجنس ترکیبات موجودنیتریل شد آب ، نیتریل مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، نیتریل مقاوم در برابر سایش، نئوپرین، پلی پوریتان،لاستیك طبیعی، چرم، تفلون، نمد و سایر تركیبات، تخصصی آماده سفارش در شركت های سازنده می باشند. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

لیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار بخش اول: تحلیل دینامیكی    مقدمه    1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیكی    2-1- تعادل دینامیكی    3-1- روش حل گام به گام    4-1- روش برهم نهی مدی    5-1- تحلیل طیف پاسخ    6-1- حل در حوزه فركانس    7-1- حل معادلات خطی    بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی    مقدمه    1-2- روش جستجوی دترمینانی    2-2- كنترل ترتیب استورم    3-2- متعامد سازی گرام اشمیت    4-2- تكرار زیر فضای بلوكی    5-2- حل سیستم